fbpx
Nr 2 V2@4x

certificare în Analiză Tranzacțională

‎ ‎

Această etapă se adresează celor care vor să-și dezvolte în continuare competențele de psihoterapeut și care vor să obțină recunoașterea comunității europene sau internaționale ca analist tranzacțional certificat în psihoterapie (CTA-P). De asemenea, aceasta certificare este obligatorie pentru cei care doresc să devină formatori și/sau supervizori în Analiză Tranzacţională.

Pregătirea pentru Certificarea în Analiză Tranzacţională (CTA) este un proces de învățare inițiat de terapeut în orice moment dorește de când a început să lucreze cu clienții. Această etapă se poate suprapune cu formarea continuă, dacă terapeutul dorește acest lucru. Programul nostru de formare este conceput în aşa fel încât certificarea în Analiză Tranzacţională să fie foarte uşor de accesat. Absolvirea programului nostru este o pregătire în sine pentru certificare.

Recomandăm cursanţilor să obțină certificarea, fie europeană, fie internaţională şi asigurăm sprijinul necesar acestui parcurs. Suportul pe care Asociația îl oferă în pregătirea pentru CTA constă în workshop-uri de supervizare dedicate acestui tip de învățare/pregătire, recomandări de bibliografie și se adresează atât celor care au absolvit cel puțin programul de formare bază în Analiză Tranzacţională organizat de ORIGINI, cât și celor care au făcut formare în cadrul altor asociații de Analiză Tranzacţională. 

Avantajele certificării

 • dezvoltarea competențelor;
 • recunoaşterea europeană sau internaţională, în funcţie de asociaţia aleasă de cursant prin care să urmeze procesul de certificare (EATA* sau ITAA**);
 • dreptul de a folosi titlul Analist Tranzacţional Certificat sau Psihoterapeut Analist Tranzacţional;
 • în unele tări din Europa, diploma de CTA este echivalentă cu un program de master și facilitează practicarea psihoterapiei în țara respectivă;
 • apartenenţa la comunitatea practicienilor în Analiză Tranzacţională;
 • accesul facil la conferinţe naţionale, europene şi internaţionale;

Pașii necesari pentru Certificarea în Analiză Tranzacţională (CTA):

 1. înscrierea în Asociația Română de Analiză Tranzacțională (ARAT) – una din cerințele EATA/ITAA pentru certificare este ca terapeutul să fie membru într-o asociație națională.
 2. alegerea unui supervizor principal
 3. semnarea contractului de CTA între terapeut, supervizorul principal și, fie EATA, fie  ITAA, în funcție de alegerea terapeutului. 

Examenul pentru certificare constă în două probe:

 1. examenul scris format dintr-o lucrare de 24.000 cuvinte, scrisă în limba română sau engleză (este identică cu lucrarea de finalizare pe care ORIGINI o solicită pentru finalizarea formării);
 2. examenul oral urmat după promovarea examenului scris. Examenul oral constă în: a) prezentarea terapeutului, a experienței sale de lucru, a viziunii sale asupra Analizei Tranzacționale, asupra eticii profesionale și b) prezentarea a trei cazuri (trei înregistrări audio de max. 5 min însoțite de transcriptele acestora). Examenul oral se poate susține în limba romană cu traducător pentru limba engleză.

Cerințe pentru înscrierea la examenul oral – minim 2000 ore după cum urmează

 • absolvirea cursului AT 101
 • 750 ore de lucru cu clienți, dintre care 500 ore lucrate în AT
 • 600 ore pregatire profesionala, dintre care 300 ore în AT 
 • 150 ore de supervizare, dintre care 75 făcute cu un PTSTA sau TSTA membru al EATA, ITAA sau WPATA, dintre care 40 făcute cu supervizorul principal
 • 500 ore de pregătire profesională suplimentară (indicate de supervizorul principal în acord cu cerințele naționale).

Atât examenul scris, cât și cel oral vor urmări demonstrarea competențelor analistului tranzacțional împărțite în șase categorii, detaliate în Handbook-ul EATA/ITAA (cerințe generale, relația terapeutică, teoria AT, contractarea, evaluare și plan de tratament, procesul terapeutic).

Pentru mai multe detalii despre certificare vă invităm să citiți Handbook-ul EATA (https://eatanews.org/ta-training-2/#handbook) sau al ITAA (https://itaaworld.org/iboc-certification-examinations-handbook).

Niveluri de certificare în Analiză Tranzacţională – Psihoterapie 

CTA (Certified Transactional Analyst) = Analist Tranzacţional Certificat. Este primul nivel de certificare. Unele persoane aleg să dea examenul de CTA şi să-şi continue munca de psihoterapeut. Alte persoane doresc să formeze şi/sau să supervizeze la rândul său alți psihoterapeuţi cu formare în Analiză Tranzacţională. Pentru aceştia din urmă există următoarele opţiuni:

CTA Trainer = Formator Analist Tranzacţional Certificat; poate să predea, să supervizeze şi să pregătească cursanţi/ psihoterapeuţi pentru examenul CTA.

TTA (Teaching Transactional Analyst) = Formator Analist Tranzacţional; poate să predea  Analiză Tranzacţională

STA (Supervising Transactional Analyst) = Supervizor Analist Tranzacţional; poate să supervizeze cursanţi/psihoterapeuţi 

TSTA (Teaching and Supervising Transactional Analyst) = Formator şi Supervizor Analist Tranzacţional; poate să predea şi să supervizeze, poate să pregătească psihoterapeuţi pentru CTA şi TSTA)

EATA* = Asociaţia Europeană de Analiză Tranzacţională, https://eatanews.org/ 

ITAA** = Asociaţia Internaţională de Analiză Tranzacţională, https://itaaworld.org/ 

Scroll to Top