fbpx
Nr 2 V2@4x

descrierea programului de formare de bază în Analiză Tranzacțională

Următorul ciclu de formare, 2024 – 2027, va începe în OCTOMBRIE 2024 și va avea loc ONLINE (zoom). Înscrierile au loc în perioada aprilie – 30 septembrie 2024. Descarcă Manualul cursantului pentru a citi într-un singur loc toate informațiile de care ai nevoie.

Formarea de bază (complementară) este prima etapă a programului de formare în Analiză Tranzacţională – Psihoterapie.

Structura programului de formare de bază:

 • 560 ore de formare, din care:
  • 360 ore de formare teoretică – 10 cursuri de weekend/an x 12 ore; cursul durează două zile
  • 200 ore de studiu individual și de grup
 • terapie personală: minim 150 ore
 • durată: 3 ani

Orele de studiu individual și de grup sunt formate din:

 • ore de studiu pentru realizarea eseurilor – 50 ore realizate în cei 3 ani
 • ore de învățare într-un peer group (grup format din colegi) – 150 ore, realizate în cei 3 ani. Invităm cursanții să se organizeze în peer group-uri pentru a dezbate studii de caz, subiecte, concepte, idei, abordări, cercetări din Analiza Tranzacțională. Modul de organizare și temele discutate sunt la alegerea cursanților. Tutorii Asociației vor monitoriza activitatea grupurilor și vor oferi suport pentru organizare și recomandări de cărți și articole de citit.

Este obligatorie prezența la minim 7 cursuri din 10/an. În situația în care cursantul nu poate ajunge la 1-3 cursuri/an, acesta va găsi împreună cu tutorele său o soluție (până la finalul celor 3 ani) pentru a acoperi orele pierdute (de ex.: o fișă de lectură, prezentarea orală a temei cursului pierdut, dovada participării la cursuri cu teme identice sau asemănătoare organizate de alți furnizori de formare, etc).

Absolvirea Etapei 1 presupune:

 • realizarea nr. de ore de formare
 • completarea chestionarelor de evaluare (tip grilă, format electronic)  în timpul fiecărui curs 
 • minim 150 de terapie personală dovedite printr-o adeverință semnată și parafată
 • realizarea și prezentarea Portofoliului tutorelui
 • participarea la întâlnirile anuale cu tutorele de grupă

Cursurile din această etapă sunt închise: participă doar cei înscriși la începutul formării.

În cazul în care cursantul nu îndeplinește cerințele pentru absolvirea programului de formare de bază în cei 3 ani, Asociația va prelungi perioada pentru îndeplinirea cerințelor pentru maxim 3 ani. Dacă cerințele nu se îndeplinesc în perioada de prelungire, cursantul va trebui să reia formarea complementară.

După încheierea programului de formare de bază, cursanţii vor primi un certificat de absolvire necesar pentru depunerea dosarului la Colegiul Psihologilor din România în vederea obţinerii dreptului de liberă practică în Analiză Tranzacţională – Psihoterapie, treapta practicant, regimul sub supervizare. Dreptul de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România permite cursanţilor să înceapă practicarea psihoterapiei.

Odată obținut dreptul de liberă practică treapta practicant, regimul sub supervizare, cursantul va putea folosi titlul de psihoterapeut sub supervizare cu formare în Analiză Tranzacţională.

Programa

Anul I

 1. Stările eului
 2. Tranzacții și stroke-uri
 3. Teoria scenariului de viață
 4. Sentimente racket
 5. Jocuri psihologice
 6. Contractarea
 7. Înțelegerea inconștientului
 8. Mindfulness și AT
 9. Abilități terapeutice (principii de fundamentale în comunicare, comunicarea asertivă, ascultarea)
 10. Workshop de evaluare: prezentarea eseului

Anul II

 1. Naşterea psihologică a copilului și teoria atașamentului
 2. Școala Clasică
 3. Școala Cathexis
 4. Școala Redeciziei
 5. Școala Integrativă
 6. Școala  Psihodinamică și Școala Relațională
 7. Sinele și personalitatea
 8. Transfer și contratransfer
 9. Mecanisme de apărare
 10. Workshop de evaluare: prezentarea eseului

Anul III

 1. Diagnosticul în AT
 2. Schimbare, vindecare și autonomie
 3. Planul de tratament
 4. Neuroştiințe şi mintea relațională
 5. Teoria relațiilor de obiect și AT
 6. Înțelegerea proceselor intrapsihice
 7. Relația terapeutică
 8. Adaptări de personalitate
 9. Cadrul de lucru și Etica în AT
 10. Workshop de evaluare: prezentarea eseului

Competențe dobândite la finalul programului de formare de bază

A) Competențe de cunoaștere

 • Demonstrează o cunoaștere cuprinzătoare a conceptelor de bază AT și a conceptelor psihodinamice care sunt utilizate în practica AT
 • Cunoaște și înțelege asemănările și diferențele dintre școlile din AT
 • Demonstrează o cunoaștere și înțelegere cuprinzătoare a relației terapeutice și a procesului terapeutic
 • Ilustrează abilitățile terapeutice de bază
 • Recunoaște diferitele tipuri de probleme etice în practica psihoterapiei.
 • Demonstrează o cunoaștere și înțelegere cuprinzătoare a cadrului de practică

B) Competențe intelectuale

 • Dezvoltă propria gândire cu privire la teorie.
 • Formulează ipoteze de diagnostic folosind concepte de AT
 • Diferențiază și evaluează dintr-o serie de opțiuni de tratament din diferite școli de AT

C) Competențe practice

 • Se implicarea în activități de creștere și dezvoltare personală
 • Stabilește și menține relații OK-OK.
 • Evaluează propriile resurse și limitări în ceea ce privește prezența terapeutică

D) Alte competențe 

 • Angajament  în propriul lor proces terapeutic
 • Reflectă asupra propriului scenariu în relație cu practica terapeutică

Tarife

Programul de formare de bază în Analiză Tranzacțională costă 6700 lei/an. 

Anul I – taxa de înscriere și 3 tranșe

 • taxa înscriere în valoare de 700 lei se plătește în maxim o săptămână de la semnarea contractului de formare, dar nu mai târziu de primul curs din an (valabil pentru anul I de formare);
 • tranșa 1: 2000 lei se plătește înainte de primul curs din an;
 • tranșa 2: 2000 lei se plătește înainte de al 4-lea curs din an;
 • tranșa 3: 2000 lei se plătește înainte de al 7-lea curs din an.

Anii II și III – 4 tranșe pentru fiecare an

 • tranșa 1: 1675 lei se plătește înainte de primul curs din an;
 • tranșa 2: 1675 lei se plătește înainte de al 4-lea curs din an;
 • tranșa 3: 1675 lei se plătește înainte de al 7-lea curs din an;
 • tranșa 4: 1675 lei se plătește înainte de al 10-lea curs din an;

Datele până la care se pot plăti sumele menționate vor trimite pe e-mail celor înscriși.

În tariful anual sunt incluse:

 • suportul de curs;
 • acces la referințe bibliografice;
 • întâlnirile cu tutorii cu rol de îndrumare pentru realizarea eseurilor, a studiului de caz, a lucrării de finalizare;
 • suport pentru organizarea cursanților în peer group-uri de învățare;
 • evaluările scrise pentru eseuri, studiul de caz și lucrarea de finalizare.

Ce se întâmplă în cazul retragerii cursanților:

 • dacă retragerea are loc cu mai mult de 2 săptămâni până la începerea programului de formare, atunci Asociația va restitui cursantului suma plătită;
 • dacă retragerea are loc în timpul anului de formare (I, II sau III), Asociația nu va restitui sumele plătite până în acel moment și cursantul își asumă obligația de a plăti restul tranșelor până la finalizarea anului (până la finalizarea anului, nu a programului de formare). De ex, dacă s-au plătit 2 tranșe în anul II și cursantul decide să se retragă din program, va plăti și a 3-a și a 4-a tranșă la data scadentă.

Cursanții care decid să se retragă vor primi o adeverință de participare cu titlurile workshop-urilor, numele formatorului și nr. de ore de formare. Adeverință nu se poate folosi pentru depunerea dosarului la Colegiul Psihologilor în vederea obținerii dreptului de liberă practică.

Tarifele pentru terapia personală se stabilesc de fiecare terapeut și plata se face în contul acestuia.

Pentru înscrierea în programul de formare de bază în Analiză Tranzacțională, candidații trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • licențiat în psihologie sau
 • licențiat în: asistență  medicină/ pedagogie/ psihopedagogie/ filosofie/ teologie/ asistență socială. Important: În acest caz, candidații trebuie să facă dovada absolvirii unor module teoretice, conform normelor Colegiului Psihologilor până la depunerea dosarului la Colegiu pentru obținerea dreptului de liberă practică. Asociația vă va oferi detalii despre aceste module, însă accesarea lor intră în responsabilitatea candidatului. Aceste module se vor face după începerea programului sau după finalizarea acestuia, nu este obligatoriu să le fi făcut înainte de a intra în formare.
 • student anul 3 care urmează să aibă examenul de licență în vara anului 2024.
 • parcurgerea a două interviuri de selecție cu tutorii Asociației.
Documente necesare pentru înscriere:  diploma de licență și CV-ul se trimit pe adresa contact@originiat.ro. Ulterior, un reprezentant al Asociației vă va contacta pentru stabilirea primului interviu.
Finalizarea procesului de înscriere este reprezentată de semnarea contractului de formare și plata taxei de înscriere după parcurgerea celor două interviuri de selecție.

 

Poza Descriereprog
Scroll to Top