fbpx
Nr 2 V2@4x

formare continuă în Analiză Tranzacțională

‎ ‎

După obţinerea dreptului de liberă practică de la Colegiu, cursanţii încep partea a II-a a formării, formarea continuă având următoarea structură:

 • formare teoretică continuă (cu credite): minim 24 ore (două cursuri)/an 
 • terapie personală: minim 100 ore
 • supervizare: minim 150 ore
 • durată: orele de formare teoretică continuă se vor efectua în primii 2 ani după absolvirea programului de formare complementară și cele de terapie personală și de supervizare se vor efectua în 2-5 ani, în funcţie de ritmul fiecăruia.

Cursurile de formare continuă se adresează în primul rând cursanților Asociației, însă ele vor fi deschise și pentru alți profesioniști din AT și nu numai (psihoterapeuti, consilieri psihologici, psihologi clinicieni).

Supervizarea

Practicarea terapiei începe prin semnarea unui contract de supervizare profesionala în Analiză Tranzacțională. Acesta este un contract tripartid (terapeut, supervizor, asociație) și se înregistrează de către supervizor la Colegiul Psihologilor.

Supervizarea este activitatea profesională care monitorizează și îndrumă munca terapeuților cu clienții lor. Contribuie la dezvoltarea și rafinarea abilităților terapeutului. Putem spune că un terapeut competent este cel care este angajat în propriul proces de creștere (terapie personală), citește, descoperă, învață despre concepte, idei, teorii (formare teoretică) și folosește ochii și experiența supervizorului pentru a dezbate situațiile provocatoare din cabinet și pentru a aduce, reflecta și integra în câmpul conștient procesele inconștiente (supervizare).

Supervizarea este obligatorie de la începutul practicii și până la finalizarea programului de formare, în primul rând, pentru că oferă protecție atât clienților, cât și terapeuților.

Pentru că Analiza Tranzacțională lucrează cu procese inconștiente, recomandăm a fi luată în considerare fie supervizarea, fie intervizarea (discuții pe cazuri cu colegii), fie ambele simultan chiar și după atingerea autonomiei profesionale.

Alegerea supervizorului este la alegerea terapeutului. Poate face parte sau nu din echipa Asociației și este obligatoriu să fie PTSTA-P/TSTA-P.

Cerințe pentru alegerea supervizorului: 

 • dacă alegeți supervizor român, acesta trebuie să fie înregistrat de Colegiul Psihologilor din România. 
 • dacă alegeți un supervizor străin, verificați mai întâi cu Asociația dacă este posibil. 
 • dacă supervizorul ales nu face parte din echipa ORIGINI, vă rugăm să solicitați asociației să încheie un contract de colaborare cu supervizorul.

 

Absolvirea Etapei 2 presupune:

 • participarea la cel puțin două cursuri/an
 • minim 100 ore de terapie personală
 • minim 150 de ore de supervizare
 • un examen scris format dintr-o lucrare de finalizare

După încheierea programului de formare continuă, cursanţii vor primi un certificat de absolvire necesar pentru depunerea dosarului la Colegiul Psihologilor din România în vederea obţinerii dreptului de liberă practică în Analiză Tranzacţională – Psihoterapie, treapta practicant, regimul autonom

Odată obținut dreptul de liberă practică treapta practicant, regimul autonom, cursantul va putea folosi titlul de psihoterapeut cu formare în Analiză Tranzacţională sau psihoterapeut autonom cu formare în Analiză Tranzacţională.

Programa

Anul IV

 1. Supervizare de grup: începerea practicii
 2. Intervenții în situații de criză și evaluarea riscului de suicid
 3. Psihoterapia de grup
 4. Supervizare de grup – se bazează pe nevoile de învățare ale participanților
 5. Supervizare de grup: pregătire pentru lucrarea de finalizare/CTA
 6. AT în lucrul cu copiii și adolescenții – partea 1
 7. AT în lucrul cu copiii și adolescenții – partea a 2-a
 8. Supervizare de grup – se bazează pe nevoile de învățare ale participanților
 9. AT în terapia de cuplu partea 1
 10. Workshop de evaluare: prezentarea unui studiu de caz (doar pentru cursanții Asociației)

Anul V

 1. AT în terapia de cuplu partea a 2-a
 2. Lucrul cu corpul (teoria polivagală) și supervizare de grup
 3. Supervizare de grup: pregătire pentru lucrarea de finalizare/CTA
 4. Lucrul cu visele și supervizare de grup
 5. Adultul Integrat/Integrarea Adultului și supervizare de grup
 6. Supervizare de grup: pregătire pentru lucrarea de finalizare/CTA
 7. Personalitatea borderline și supervizare de grup
 8. Personalitatea schizoidă și supervizare de grup
 9. Personalitatea narcisică și supervizare de grup

Competențe dobândite la finalul programului de formare continuă (pentru cursanții care participă la toate workshop-urile)

A) Competențe de cunoaștere

 • Dezvoltă o conștientizare a impactului social, cultural și al diferențelor asupra practicii terapeutice
 • Dezvoltă o înțelegere cuprinzătoare a implicațiilor diferitelor concepte AT în lucrul cu grupuri (cupluri, familii, grup de terapie), copii și adolescenți
 • Demonstrează o cunoaștere și înțelegere cuprinzătoare a personalităților borderline, schizoidă și narcisică
 • Ilustrează cunoașterea problemelor legale relevante legate de practica terapeutică

 
B) Competențe intelectuale

 • Reflectă asupra procesului terapeutic din propriile perspective de psihoterapeut
 • Folosesc supervizarea și propria gândire clinică pentru a evalua munca lor cu clienții
 • Discută o serie de opțiuni de tratament pentru a sprijini strategia aleasă

C) Competențe practice

 • Evaluează efectul intervențiilor sale asupra clientului
 • Utilizează în mod eficient supervizarea
 • Demonstrează capacitatea de a negocia contracte adecvate și de a menține limitele în diferitele etape ale relației și procesului terapeutic
 • Evaluează situațiile clienților care necesită trimitere către un alt profesionist

D) Alte competențe

 • Evaluează dezvoltarea proprie cu privire la capacitatea de auto-reflectare
 • Evaluează nevoia pentru supervizare și formare continuă
 • Poate scrie și prezenta eseuri și studii de caz în care integrează teoria cu practica terapeutică

Tarife

Tarifele pentru workshop-urile de formare continuă se vor afișa pe site și se vor stabili în preajma fiecărui workshop. Plata se va face pentru fiecare workshop în parte.

Tarifele pentru supervizare se stabilesc de supervizori și plata se face în contul supervizorului.


Pozaidk
Scroll to Top